Events

Advance Ms Excel Training

एड्भान्स एक्सेल तालिम सम्बन्धि सूचना !!!
तलकाे लिंकमा गएर अनलाइन फर्म भर्न सकिन्छ ।
https://forms.gle/Z9p5eSvMqUrYjRxs5
XMA Header Image
Advance Ms Ecxel Training
docs.google.com


Related events

लेखा सुपरिवेक्षणा समितिकाे क्षमता अभिवृदि तालिम

सहकारी ऐन संशाेधनका लागि वागमती प्रदेश सभामुखलाई निवेदन बुझायो ।

नगद परिचालक क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।

बजार प्रतिनिधिहरुकाे क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा।

उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७९ फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

वित्तीय तथा अन्य विवरण


Members