Events

Advance Ms Excel Training

एड्भान्स एक्सेल तालिम सम्बन्धि सूचना !!!
तलकाे लिंकमा गएर अनलाइन फर्म भर्न सकिन्छ ।
https://forms.gle/Z9p5eSvMqUrYjRxs5
XMA Header Image
Advance Ms Ecxel Training
docs.google.com


Related events

लेखा सुपरिवेक्षणा समितिकाे क्षमता अभिवृदि तालिम

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा

तनाब व्यबस्थापन तालिम

ऋणामा नयाँ व्याजदर कायम सम्बन्धमा ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना


Members