News

१६ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना ।

१६ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना ।
(प्रकाशित मिति ः २०७७।०८।१० गते)

यस संघको संचालक समितिको मिति २०७७ मंसिर ५ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार संघको १६ औं वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्न सहकारी विभागले जारी गरेको सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्बन्धी सूचना र संघको महामारीमा साधारण सभा संचालन कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम तपसिल मिति, समय र स्थानमा भौतिक रुपमा उपस्थिति जनाउने र अभौतिक (भर्चुअल) उपस्थितिका साथ मिति २०७७ पौष ११ गते हुने व्यहोरा सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिएको छ । साथै आ.ब. २०७७÷०७८ सम्मको सदस्यता नविकरण, २०७७ मंसिर मसान्तसम्मको नियमित बचत र साविकको प्रतिनिधि परिर्वतन हुने हकमा मात्र आधिकारिक प्रतिनिधिको विवरण २०७७ मंसिर ३० गते भित्र संघमा पठाई दिनुहुन र्हािर्दक अनुरोध गरिन्छ ।
छलफलका विषयहरु ः—
१) आ.व.२०७६÷०७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र आ.व. २०७७÷०७८ को प्रस्तावित कार्यक्रमहरु,
२) आ.व.२०७६÷०७७ को आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन र आ.व. २०७७÷०७८ को अनुमानित बजेट,
३) आ.व.२०७६÷०७७ को लेखा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन,
४) आ.व.२०७६÷०७७ को लेखा परीेक्षण प्रतिवेदन,
५) आ.व. २०७७÷०७८ को लेखापरिक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक तोक्ने,
६) लाभांश प्रस्ताव,
७) विनियम शंशोधन,
८) आन्तरिक नीति तथा कार्यविधिहरु संशोधन÷पारित सम्बन्धमा,
९) संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष सम्बन्धमा,
१०) निर्णय प्रमाणिकरणको लागि प्रतिनिधि चयन,
११) विविध ।

साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान ः—
क)उपस्थिति केन्द्र, मिति र समय ः यस संघको सुर्यविनायक कार्यालय र थिमि सदस्य सेवा केन्द्रलाई उपस्थिति केन्द्र कायम गरिएको छ । उपस्थिति केन्द्रमा २०७७ पुष ३ गतेदेखि पुष १० गतेसम्म विहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म सार्वजनिक बिदामा समेत उपस्थिति खुल्ला रहनेछ ।
ख)साधारण सभाको उद्घाटन तथा समापन ः २०७७ पुष ११ गते शनिबार
समय ः विहान ८ बजे
स्थान ः जुम प्लेटफर्म (जुमआइडी र पासवर्ड पछि उपलब्ध गराइनेछ)
ग)प्रत्यक्ष प्रशारण तथा सुझाब संकलन ः जततउकस्ररधधध।ाबअभदययप।अयmरदपतकबअअग, आ.व २०७६।७७ को वार्षिक प्रतिवेदन संघको वेबसाइटः धधध।दजबपतबउगचमअग।अययउ।लउ मा हेर्न तथा डाउनलोड गर्न र तोकीएको उपस्थिति केन्द्रबाट प्राप्त गरी सुझाव दिन सक्नेछ ।


Related news

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा

तनाब व्यबस्थापन तालिम

Notices

No Notice To Display


Members