News

ऋणामा नयाँ व्याजदर कायम सम्बन्धमा ।

प.च.नं. ÷२०७७÷७८ मिति ः २०७७÷१०÷२१

श्री अध्यक्ष ज्यू
संघमा आबद्ध सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु

विषय ः ब्याजदर सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा बित्तीय बजारको बिद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघको संचालक समितिको मिति २०७७÷१०÷२१ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार यस संघले सदस्य संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने नयाँ ऋण सेवामा तपसिल बमोजिम ब्याजदर कायम गरिएकोे व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

विवरण ऋण अवधि ब्याजदर छुटपछिको ब्याजदर
क) विना धितो ऋण १ वर्षे ९.५% ९%
ख) दीर्घकालीन ऋण २ वर्षे ९.५% ९%
ग) विशेष ऋण २ वर्षे ८.५% ८%
घ) पुर्न निर्माण ऋण ३ वर्षे ८% ७.५%
ङ) आवधिक बचत धितो ऋण थप २% थप २%
च) दीगो सहकारी ऋण
(भवन÷जग्गा खरिद ऋण) ५ वर्षे १०.५% १०%

नोट ः
१) ऋण सुरक्षण शुल्क ०.५ प्रतिशत हुनेछ ।
२ं) विना धित्तो र दिर्घकालीन ऋण (रिभोल्भीङ सुविधा) स्विकृत रकम र अवधिसम्ममा पटक पटक तिर्न र झिक्न सकिनेछ ।
३) विशेष ऋणमा संस्थाले दृष्टिबन्धक गरेकोमा पुन रोक्का÷रोक्का मात्र गरिनेछ ।
४) ऋण संस्थाको आवश्यकता अनुसार किस्ता बन्दीमा लगानी गरिनेछ ।
५) मासिक ब्याज भुक्तानीमा मात्र ब्याजदरमै ०.५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ ।

...................
बालकृष्ण धोंजु
(व्यवस्थापक)


Related news

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा

तनाब व्यबस्थापन तालिम

Notices

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना


Members