Notices

उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७८ का लागि फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

भक्तपुरको सहकारी अभियानमा अनुकरणीय कार्य गर्ने उत्कृष्ट सहकारी संस्थाहरुको छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.ले उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार कार्यविधि, २०७८ अनुरुप तपसिलमा उल्लेखित विधाहरुमा सहकारी पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको हुदा आ.व. २०७७÷२०७८ को बार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गरी अनुसूची १ को फाराम भरी देहाय अनुसारका पुरस्कारका लागि संघमा आबद्ध सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुलाई २०७९ बैशाख १५ गते भित्र पेश गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
पुरस्कार विवरण ः
क) उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार ः आबद्ध संस्थाहरुमध्ये जिल्लास्तरीयबाट १ वटा संस्था
ख) उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार ः आबद्ध संस्थाहरुमध्ये प्रत्येक नगरबाट १÷१ वटा संस्था
पुनश्च ः पुरस्कारको लागि भर्नुपर्ने उल्लेखित अनुसूची एंव फारमहरु यस संघको वेवसाईट www.bhaktapurdcu.coop.np बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।


Related notices

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा।

वित्तीय तथा अन्य विवरण

News

सहकारी ऐन संशाेधनका लागि वागमती प्रदेश सभामुखलाई निवेदन बुझायो ।

नगद परिचालक क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।

बजार प्रतिनिधिहरुकाे क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।


Members