programs

तालिममा सहभागि हुने बारे ।

प.च.न. ÷०७७÷७८ मितिः२०७७÷१०÷२० गते

श्री संघमा अाबद सदस्य संस्थाहरू

विषय ः तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस संघको आ.व. २०७७÷०७८ को साधारण सभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम अन्र्तगत वित्तिय सेवा प्रबद्र्धन उपसमितिको आयोजनामा तपसिल मिति, समय र स्थानमा हुने तालिमहरुमा यहाँको संस्थाबाट लक्षित एक जना सहभागी पठाइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

तपसिल
पल्र्स अनुगमन प्रणाली तालिम
मिति ः २०७७ माघ २८ र २९ गतेसम्म
समय ः विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म
स्थान ः भक्तपुर बैक्वेंट, हाकुफोहिटी
अन्तिम दर्ता मिति ः २०७७ माघ २६ गते
लक्षित सहभागी ः कोषाध्यक्ष, लेखा अधिकृत र लेखा प्रशासनका कर्मचारी

ऋण व्यवस्थापन तालिम
मिति ः २०७७ फाल्गुण १३ देखि १४ गतेसम्म
समय ः विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म
स्थान ः सूर्यविनायक रिर्सोट, घलाटें, भक्तपुर
अन्तिम दर्ता मिति ः २०७७ फाल्गुण १० गते
लक्षित सहभागी ः ऋण उपसमिति, ऋण अधिकृत र ऋण प्रशासनका कर्मचारी
सहभागिता शुल्क ः प्रति व्यक्ति रु.१,५००। (एक हजार पाँच सय रुपैंया मात्र)


Related programs

Motivational Yourself

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा

तनाब व्यबस्थापन तालिम

ऋणामा नयाँ व्याजदर कायम सम्बन्धमा ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।


Members