Services

विशेष ऋण

विशेषताहरु ः क) मासिक व्याज भुक्तानीमा व्याजदरमै ०.२५ प्रतिशत छुट । ख) ऋण सुर...

तरलता व्यवस्थापन ऋण

तरलता व्यवस्थापनका लागि संस्थाकाे शेयर पुँजी र जगेडा काेषकाे अाधारमा प्रदान गरि...

दिघकालिन ऋणा

धिताे ऋणा अन्तर्गत ऋणा याेग्य रकम परिपूति गर्न ।

दिगाे सहकारी ऋणा

संस्थाकाे अापफ्नै घर जग्गा खरिद तथा भवन निमार्णा गर्न ।

मासिक किस्ता बन्दी ऋणा

व्यवसाय निरन्तरताकाे लागि

सहकारी ऐन संशाेधनका लागि वागमती प्रदेश सभामुखलाई निवेदन बुझायो ।

नगद परिचालक क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।

बजार प्रतिनिधिहरुकाे क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा।

उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७९ फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

वित्तीय तथा अन्य विवरण


Members