Services

विशेष ऋण

विशेषताहरु ः क) मासिक व्याज भुक्तानीमा व्याजदरमै ०.५ प्रतिशत छुट । ख) ऋण सुरक...

विना धिताे ऋणा

तरलता व्यवस्थापनका लागि संस्थाकाे शेयर पुँजी र जगेडा काेषकाे अाधारमा प्रदान गरि...

दिघकालिन ऋणा

धिताे ऋणा अन्तर्गत ऋणा याेग्य रकम परिपूति गर्न ।

दिगाे सहकारी ऋणा

संस्थाकाे अापफ्नै घर जग्गा खरिद तथा भवन निमार्णा गर्न ।

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा

तनाब व्यबस्थापन तालिम

ऋणामा नयाँ व्याजदर कायम सम्बन्धमा ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना


Members