Downloads

Forms

Title Date Download
एप्स निवेदन फारम 3 years ago Download
सदस्यता निवेदन फारम 3 years ago Download
ऋण निवेदन फारम 3 years ago Download
अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना 3 years ago Download
तालिम फारम 2 years ago Download
उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०८० फाराम 2 years ago Download
१९ औं वार्षिक साधारण सभाको लागि आधिकारिक प्रतिनिधिको विवरण 8 months ago Download
कर्मचारी दरखास्त फारम 2 months ago Download

Report

Title Date Download
Annual Report 2078 1 year ago Download
लेखा समितिकाे भुमिका तथा प्रतिवेदन ढाँचा 1 year ago Download
सहकार्य बुलेटीन चैत्र अंक २०७९ 1 year ago Download
२०८० असार ३१ गतेसम्मकाे बित्तीय विवरण 11 months ago Download
१९ अाै वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८० 7 months ago Download

Note

Title Date Download
लेखा सुपरिवेक्षणा समितिकाे क्षमता अभिवृदि तालिम 3 years ago Download
नगद परिचालक तालिम 2 years ago Download
बजार प्रतिनिधिकाे क्षमता अभिबृदि तालिम 2 years ago Download
अग्रभागका कर्मचारीकाे क्षमता अभिबृदि तालिम 2 years ago Download
तरलता व्यवस्थापन तालिम 2 years ago Download
ऋणाकाे कानुनी प्रक्रिया तथा धिताे मुल्यांकन तालिम 2 years ago Download
कर व्यवस्थापनकाे नाेट 2 years ago Download
काेष व्यवस्थापन तालिम 2 years ago Download
अान्तरिक लेखा परिक्षण तालिमकाे नाेट 2 years ago Download
अान्तिरक लेखापिरक्षकाे प्रतिवेदन ढाँचा 2 years ago Download
बाषिर्क याेजना तथा बजेट तालिमकाे नाेट 2 years ago Download
अन्तरकृया कार्यक्रमकाे कार्यपत्र २०७९ 1 year ago Download
१८ अाै वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९ 1 year ago Download
सम्पती शुदिकरण निवारण सम्बन्धी गाेष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र 1 year ago Download
सहकारी संस्थामा तरलता व्यवस्थापनकाे स्थिति र समाधानका उपाय विषयमा अन्तरक्रियाकाे कार्यपत्र 1 year ago Download
वितीय व्यवस्थापन तालिमकाे नाेट 3 months ago Download
Financial Format For NFRS 2 weeks ago Download
वार्षिक याेजना तथा बजेट तालिमकाे नाेट 1 week ago Downloadबार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण तालिम सम्पन्न

NFRS तालिम सम्पन्न

अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

ब्याजदर परिमार्जन गरिएको सम्बन्धमा

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना


Members