Gallery

संघकाे भवन

संघकाे भवन

संघकाे भवन

सदस्य सम्बन्ध व्यवस्थापन तालिम

पल्स अनुगमन प्रणाली तालिम

कर तथा काेष व्यवस्थापन तालिम

कर तथा कोष व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न

अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

वित्तीय व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न

ब्याजदर परिमार्जन सम्बन्धमा

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना


Members