Management Team

बालकृष्ण धोंजू

व्यवस्थापक

कृष्णश्वरी ह्यौंमिखा

वित्त तथा प्रशासन अधिकृत

पूर्णकुमारी त्योछिन

कार्यालय सहायक

राजन कासिछ्वा

कार्यालय सहायक

श्रृजना तमखु

सहायक

सुनलक्ष्मी चन्द्यो

व्यवसाय सहायक

रोकेश जोशी

सहायक

कृष्णलक्ष्मी साँयजु

कार्यालय सहयोगी

सुरेश न्हेम्हाफुकी

सुरक्षा गार्ड

सुदर्शन बखुन्छे

सुरक्षा गार्ड


बार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण तालिम सम्पन्न

NFRS तालिम सम्पन्न

अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

ब्याजदर परिमार्जन गरिएको सम्बन्धमा

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना


Members