Simal SACCOS


Address: Suryabinayak-10 , Simaltar

Contact no.: 6540787

Email: simalsaccos64@gmail.com

Introduction

Simal SACCOS

B.O.D member

Nothing To Display..

Management team

fire control

- Management team
( President )

Services

deposit

a

Gallery

बार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण तालिम सम्पन्न

NFRS तालिम सम्पन्न

अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

ब्याजदर परिमार्जन गरिएको सम्बन्धमा

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना