Programs

महिला नेतृत्व तथा उद्यमशिलता उत्प्रेरणा तालिम

Events

महिला नेतृत्व तथा उद्मशिलता उत्प्रेरणा तालिम

बार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण तालिम सम्पन्न

NFRS तालिम सम्पन्न

अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

ब्याजदर परिमार्जन गरिएको सम्बन्धमा

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना


Members