Services

विशेष ऋण

क) मासिक व्याज भुक्तानीमा व्याजदरमै ०.२५ प्रतिशत छुट । ख) ऋण सुरक्षण शुल्क ०.५...

तरलता व्यवस्थापन ऋण(१ वर्षे)

तरलता व्यवस्थापनका लागि संस्थाकाे शेयर पुँजी र जगेडा काेषकाे अाधारमा प्रदान गरि...

दिर्घकालिन ऋण

क) मासिक व्याज भुक्तानीमा ब्याजदरमै ०.२५ प्रतिशत छुट । ख) ऋण सुरक्षण शुल्क ०.५...

दिगाे सहकारी ऋण

क) मासिक व्याज भुक्तानीमा ब्याजदरमै ०.२५ प्रतिशत छुट । ख) ऋण सुरक्षण शुल्क ०.५...

मासिक किस्ता बन्दी ऋण

क) संस्था वा सदस्यको धित्तो सुरक्षणमा । ख) मासिक सावा व्याज किस्ता बन्दीमा । ग...

ऐच्छिक बचत

क) निःशुल्क भुक्तानी रसिद उपलब्ध हुने । ख) दैनिक मौज्दातमा व्याज पाउने। ग) न्य...

बिशेष बचत

क) निःशुल्क भुक्तानी रसिद उपलब्ध हुने । ख) दैनिक मौज्दातमा व्याज पाउने। ग) जुन...

बार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण तालिम सम्पन्न

NFRS तालिम सम्पन्न

अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

ब्याजदर परिमार्जन गरिएको सम्बन्धमा

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना


Members