News

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा

प.च.नं. ४०५÷२०७७÷७८ मितिः २०७७÷०७÷१८ श्री अध्यक्ष ज्यू संघमा आबद्ध सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु विषय ः ब्याजदर परिर्वतन गरिएको सम्बन्धमा । उपरोक्त सम्बन्धमा बित्तीय...


तनाब व्यबस्थापन तालिम

कोरोना कहरमा भक्तपुर जिल्ला बचत संघको तनाव व्यवस्थापन तालिम भाद्र २३, भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.को तालिम व्यवस्थापन उपसमितिको आयोजनामा भर्चुअल तनाव व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न भयो । तालिम...


ऋणामा नयाँ व्याजदर कायम सम्बन्धमा ।

प.च.नं. ÷२०७७÷७८ मिति ः २०७७÷१०÷२१ श्री अध्यक्ष ज्यू संघमा आबद्ध सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु विषय ः ब्याजदर सम्बन्धमा । उपरोक्त सम्बन्धमा बित्तीय बजारको बिद्यमान अ...


Notices

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना


Members