Notices

उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७८ का लागि फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

भक्तपुरको सहकारी अभियानमा अनुकरणीय कार्य गर्ने उत्कृष्ट सहकारी संस्थाहरुको छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.ले उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार कार्यविधि, २०७...


व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा।

प.च.नं.९९/२०७९/८० मितिः २०७९/०४/२० श्री अध्यक्ष ज्यू संघमा आबद्ध सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु विषय ः ब्याजदर परिर्वतन गरिएको सम्बन्धमा । उपरोक्त सम्बन्धमा बिद्...


वित्तीय तथा अन्य विवरण

२०७९ भाद्र मसान्तकाे विवरण


News

सहकारी ऐन संशाेधनका लागि वागमती प्रदेश सभामुखलाई निवेदन बुझायो ।

नगद परिचालक क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।

बजार प्रतिनिधिहरुकाे क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।


Members