Notices

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा।

प.च.नं.९९/२०७९/८० मितिः २०७९/०४/२० श्री अध्यक्ष ज्यू संघमा आबद्ध सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु विषय ः ब्याजदर परिर्वतन गरिएको सम्बन्धमा । उपरोक्त सम्बन्धमा बिद्...


उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७९ फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

सूचना


वित्तीय तथा अन्य विवरण

२०७९ भाद्र मसान्तकाे विवरण


जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना

जग्गा खरिद सम्बन्धमा ।


News

सहकारी ऐन संशाेधनका लागि वागमती प्रदेश सभामुखलाई निवेदन बुझायो ।

नगद परिचालक क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।

बजार प्रतिनिधिहरुकाे क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।


Members