Downloads


Forms

Title Date Download
एप्स निवेदन फारम 9 months ago Download
Bhktapur Jilla Pratibedan 2077 9 months ago Download
सदस्यता निवेदन फारम 9 months ago Download
ऋण निवेदन फारम 9 months ago Download
कर्मचारी दर्खास्त फारम 4 months ago Download
अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना 2 months ago Download

Report

Title Date Download
भक्तपुर जिल्लामा बचत तथा ऋणा सहकारी संस्थाहरूकाे विवरण 1 month ago Download

Note

Title Date Download
महामारीमा ऋण व्यवस्थापन तालिम 9 months ago Download
१७ अाै स्थापना दिवसकाे उपलक्षयमा प्रस्तुत पेपर प्रस्तुतीकरणा 4 months ago Download
लेखा सुपरिवेक्षणा समितिकाे क्षमता अभिवृदि तालिम 3 months ago Downloadव्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा

तनाब व्यबस्थापन तालिम

ऋणामा नयाँ व्याजदर कायम सम्बन्धमा ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना


Members