Downloads


Forms

Title Date Download
एप्स निवेदन फारम 6 months ago Download
Bhktapur Jilla Pratibedan 2077 6 months ago Download
सदस्यता निवेदन फारम 6 months ago Download
ऋण निवेदन फारम 6 months ago Download
कर्मचारी दर्खास्त फारम 1 month ago Download

Report

No Reports Provided To Download.


Note

Title Date Download
महामारीमा ऋण व्यवस्थापन तालिम 6 months ago Download
१७ अाै स्थापना दिवसकाे उपलक्षयमा प्रस्तुत पेपर प्रस्तुतीकरणा 1 month ago Download
लेखा सुपरिवेक्षणा समितिकाे क्षमता अभिवृदि तालिम 1 week ago Downloadव्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा

तनाब व्यबस्थापन तालिम

ऋणामा नयाँ व्याजदर कायम सम्बन्धमा ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।


Members