Downloads


Forms

Title Date Download
एप्स निवेदन फारम 2 years ago Download
सदस्यता निवेदन फारम 2 years ago Download
ऋण निवेदन फारम 2 years ago Download
कर्मचारी दर्खास्त फारम 2 years ago Download
अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना 2 years ago Download
तालिम फारम 1 year ago Download
उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७९ फाराम 1 year ago Download

Report

Title Date Download
Annual Report 2078 1 year ago Download
लेखा समितिकाे भुमिका तथा प्रतिवेदन ढाँचा 6 months ago Download
सहकार्य बुलेटीन चैत्र अंक २०७९ 5 months ago Download
२०८० असार ३१ गतेसम्मकाे बित्तीय विवरण 2 months ago Download

Note

Title Date Download
लेखा सुपरिवेक्षणा समितिकाे क्षमता अभिवृदि तालिम 2 years ago Download
नगद परिचालक तालिम 1 year ago Download
बजार प्रतिनिधिकाे क्षमता अभिबृदि तालिम 1 year ago Download
अग्रभागका कर्मचारीकाे क्षमता अभिबृदि तालिम 1 year ago Download
तरलता व्यवस्थापन तालिम 1 year ago Download
ऋणाकाे कानुनी प्रक्रिया तथा धिताे मुल्यांकन तालिम 1 year ago Download
कर व्यवस्थापनकाे नाेट 1 year ago Download
काेष व्यवस्थापन तालिम 1 year ago Download
अान्तरिक लेखा परिक्षण तालिमकाे नाेट 1 year ago Download
अान्तिरक लेखापिरक्षकाे प्रतिवेदन ढाँचा 1 year ago Download
बाषिर्क याेजना तथा बजेट तालिमकाे नाेट 1 year ago Download
अन्तरकृया कार्यक्रमकाे कार्यपत्र २०७९ 1 year ago Download
१८ अाै वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९ 9 months ago Download
सम्पती शुदिकरण निवारण सम्बन्धी गाेष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र 4 months ago Download
सहकारी संस्थामा तरलता व्यवस्थापनकाे स्थिति र समाधानका उपाय विषयमा अन्तरक्रियाकाे कार्यपत्र 4 months ago Downloadअसल बैठक तथा निर्णय लेखन तालिम सम्पन्न

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न

भाका नाघेको ऋण असुली व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।

उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७९ फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

वित्तीय तथा अन्य विवरण

जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना


Members