Downloads


Forms

Title Date Download
एप्स निवेदन फारम 1 year ago Download
सदस्यता निवेदन फारम 1 year ago Download
ऋण निवेदन फारम 1 year ago Download
कर्मचारी दर्खास्त फारम 1 year ago Download
अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना 1 year ago Download
तालिम फारम 7 months ago Download
उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७८ फाराम 5 months ago Download

Report

Title Date Download
भक्तपुर जिल्लामा बचत तथा ऋणा सहकारी संस्थाहरूकाे विवरण 1 year ago Download
Annual Report 2078 1 month ago Download
२०७९ श्रावणा मसान्तकाे वितीय विवरण (अपरिस्कृत) 1 month ago Download
लेखापरिक्षण नभएकाे वित्तीय विवरण २०७८।०७९ 1 month ago Download

Note

Title Date Download
महामारीमा ऋण व्यवस्थापन तालिम 1 year ago Download
१७ अाै स्थापना दिवसकाे उपलक्षयमा प्रस्तुत पेपर प्रस्तुतीकरणा 1 year ago Download
लेखा सुपरिवेक्षणा समितिकाे क्षमता अभिवृदि तालिम 1 year ago Download
नगद परिचालक तालिम 6 months ago Download
बजार प्रतिनिधिकाे क्षमता अभिबृदि तालिम 6 months ago Download
अग्रभागका कर्मचारीकाे क्षमता अभिबृदि तालिम 6 months ago Download
तरलता व्यवस्थापन तालिम 6 months ago Download
ऋणाकाे कानुनी प्रक्रिया तथा धिताे मुल्यांकन तालिम 6 months ago Download
कर व्यवस्थापनकाे नाेट 5 months ago Download
काेष व्यवस्थापन तालिम 5 months ago Download
अान्तरिक लेखा परिक्षण तालिमकाे नाेट 3 months ago Download
अान्तिरक लेखापिरक्षकाे प्रतिवेदन ढाँचा 3 months ago Download
बाषिर्क याेजना तथा बजेट तालिमकाे नाेट 3 months ago Download
अन्तरकृया कार्यक्रमकाे कार्यपत्र २०७९ 1 month ago Downloadसहकारी ऐन संशाेधनका लागि वागमती प्रदेश सभामुखलाई निवेदन बुझायो ।

नगद परिचालक क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।

बजार प्रतिनिधिहरुकाे क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।

उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७८ का लागि फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा।

वित्तीय तथा अन्य विवरण


Members