विशेष ऋण


विशेषताहरु ः
क) मासिक व्याज भुक्तानीमा व्याजदरमै ०.२५ प्रतिशत छुट ।
ख) ऋण सुरक्षण शुल्क ०.५ प्रतिशत मात्र ।
ग)संस्थाले गरेको रोक्कामा पुन रोक्का मात्र गर्ने ।
घ)अवधि २ बर्ष ।
ङ) किस्ता बन्दी भुक्तानी सुविधा ।
च) बढीमा रु. १ कराेड ५० लाखसम्मको ऋण सुविधा ।
छ) ऋणी संस्थाले पनि यो ऋणको सुविधा पाउने ।

असल बैठक तथा निर्णय लेखन तालिम सम्पन्न

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न

भाका नाघेको ऋण असुली व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।

उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७९ फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

वित्तीय तथा अन्य विवरण

जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना


Members


Other Services

तरलता व्यवस्थापन ऋण

तरलता व्यवस्थापनका लागि...

दिघकालिन ऋणा

धिताे ऋणा अन्तर्गत ऋणा या...

दिगाे सहकारी ऋणा

संस्थाकाे अापफ्नै घर जग्ग...

मासिक किस्ता बन्दी ऋणा

व्यवसाय निरन्तरताकाे लागि