मासिक किस्ता बन्दी ऋण


क) संस्था वा सदस्यको धित्तो सुरक्षणमा ।
ख) मासिक सावा व्याज किस्ता बन्दीमा ।
ग) अवधि ५ बर्ष ।
घ) ऋणी संस्थाले पनि यो ऋणको सुविधा पाउने ।

समिक्षा तथा बजेट सम्बन्धि कार्यक्रम

१९ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ।

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनबारे अन्तरक्रिया

वित्तीय तथा अन्य विवरण

माघ महिनाको मासिक विवरण

ब्याजदर परिमार्जन गरिएको सम्बन्धमा


Members


Other Services

विशेष ऋण

क) मासिक व्याज भुक्तानीमा...

तरलता व्यवस्थापन ऋण

तरलता व्यवस्थापनका लागि...

दीर्घकालिन ऋण

क) मासिक व्याज भुक्तानीमा...

दिगाे सहकारी ऋण

क) मासिक व्याज भुक्तानीमा...